Een Vrolijk Kind

Je kind kan niet meekomen op school en toch weet je dat je kind zeker niet dom is. Wel heb je het gevoel dat er ‘iets’ niet klopt.

De lesstof is al op verschillende manieren uitgelegd en toch pakt je kind het niet op. Maar wat is het dan? En vooral, wat kan je hiermee? Als ouder wil je graag je kind helpen zodat het wel mee kan komen en niet meer zo worstelt met de lesstof.

Als vader of moeder wil je dat je kind met een fijn gevoel terugkijkt op de schoolperiode. Je wilt  ook dat je een kind goede basis heeft voor de rest van zijn of haar leven. Een stabiele en goede basis waardoor het mogelijk is te leren zonder die worstelingen. Ik vergelijk de basis altijd met het bouwen van een huis. Als de fundering van je huis niet goed uit, bouw je verder op een instabiele basis. Zo werkt het ook met het leren van je kind. Als de basis van je kind niet goed uit, wordt er verder gebouwd op een instabiele fundering. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor je kind om te leren en te groeien.

Als ouder wil je graag, dat je kind goed leert en goede resultaten haalt. In elk geval op het werkelijke niveau van je kind. Dat kan alleen door tegemoet te komen aan de behoefte van je kind.

Leren is niet voor elk kind even simpel en vanzelfsprekend. Veel gehoorde problemen zijn dyslexie, dyscalculie, AD(H)D klachten, en concentratie. Ook faalangst, onzekerheid, gedrag en concentratie hebben erg veel invloed op het leerproces van je kind.

Als je je kind herkent, dan is het belangrijk om te beseffen dat het helpen van je kind met een andere manier van leren niet op school gedaan kan worden. Dit is geen onwil, maar  het is simpelweg niet in de opleiding van een leerkracht opgenomen. Leerkrachten zijn om die reden niet op de hoogte van de technieken die je gebruikt bij kinderen die op een andere manier leren.

Er zijn leerkrachten die aanvullende trainingen volgen. Daar moet alleen wel de leerkracht van jouw kind ook mee bezig zijn. Daarnaast moet een leerkracht ook de tijd en ruimte krijgen om die kennis toe te passen in de klas.

In een klas waar 28 leerlingen zitten en waar veelal ook meerdere kinderen zijn die extra aandacht nodig hebben, wordt het al snel een uitdaging om extra aandacht te geven. Het is dus meestal geen onwil, maar meer een gebrek aan tijd of deze specifieke kennis.

Wat kan je als ouder dan wel doen om het leren voor je kind makkelijker te maken?

Zoek hulp. Ga naar de specialist die deze technieken beheerst en je kind laat zien hoe het op de eigen manier leert. Laat je kind leren hoe het zelfstandig kan leren op zijn of haar eigen manier. Op de basisschool, maar ook op het voortgezet onderwijs.

Juist op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat je kind de technieken beheerst en zelfstandig kan werken. Als er elk uur een andere leerkracht is, wordt het nog lastiger om te overleggen met school over de andere leermethode van je kind. Een goede voorbereiding is dus het halve werk.

Om je een idee te geven welke vooruitgang je zoon of dochter kan boeken met  extra begeleiding, staan hieronder de gemiddelde groeiresultaten van een paar honderd kinderen. Deze resultaten zijn gekomen uit het leerlingvolgsysteem  na een paar maanden begeleiding.

  • Spelling : +26,7 %
  • Technisch lezen: +20,0 %
  • Begrijpend lezen: + 45,6%
  • Rekenen : + 36,1%
  • Zelfvertrouwen en rust in het hoofd……….niet uit te drukken in cijfers

Een aantal sessies bij Een Vrolijk Kind zijn al voldoende om je kind op alle vlakken te leren hoe het leert met zijn eigen leerstijl.

Meer weten en bereid om stappen te ondernemen met je kind? Klik hier en neem contact op.