Hoe leert jouw kind?

Je kind kan niet meekomen op school en toch heb je het gevoel dat je kind zeker niet dom is. Wel heb je het gevoel dat er ‘iets’ niet klopt. Je kind is vaak onrustig in de klas.

Hoewel de lesstof al op verschillende manieren is uitgelegd, pakt je kind het niet op, en toch weet je dat je kind het kan en er slim genoeg voor is. Maar wat is er dan? En vooral, wat kan je hiermee?

Je wilt je kind helpen zodat het niet meer hoeft te worstelen. Als vader of moeder wil je dat je kind met een fijn gevoel terugkijkt op de schoolperiode, maar óók dat je een kind goede basis heeft voor de rest van zijn of haar leven. Een stabiele en goed onderbouwde basis waardoor het mogelijk is door te gaan met leren zonder die worstelingen.

Als ouder wil je graag, dat je kind goed leert en goede resultaten haalt. Dat kan alleen door tegemoet te komen aan de behoefte van je kind. Leren is niet voor elk kind even simpel en vanzelfsprekend. Veel gehoorde problemen zijn dyslexie, dyscalculie, AD(H)D klachten, en concentratie.

Ook andere problemen op het gebied van faalangst, onzekerheid, gedrag en concentratie kunnen erg veel invloed hebben op het leerproces van je kind.

Om je een idee te geven welke vooruitgang je zoon of dochter kan boeken met  extra begeleiding, staan hieronder de gemiddelde groeiresultaten van een paar honderd kinderen. Deze resultaten zijn gekomen uit het leerlingvolgsysteem  na een paar maanden begeleiding.

  • Spelling : +26,7 %
  • Technisch lezen: +20,0 %
  • Begrijpend lezen: + 45,6%
  • Rekenen : + 36,1%
  • Zelfvertrouwen en rust in het hoofd……….niet uit te drukken in cijfers

Herkenbaar? Stel hieronder je vraag.

Stel hier je vraag
dit veld niet invullen s.v.p.