Een Vrolijk Kind

Je kind kan niet meekomen op school en toch weet je dat je kind zeker niet dom is. Wel heb je het gevoel dat er ‘iets’ niet klopt.

De lesstof is al op verschillende manieren uitgelegd en toch pakt je kind het niet op. Maar wat is het dan? En vooral, wat kan je hiermee? Als ouder wil je graag je kind helpen zodat het wel mee kan komen en niet meer zo worstelt met de lesstof.

Als vader of moeder wil je dat je kind met een fijn gevoel terugkijkt op de schoolperiode. Je wilt  ook dat je een kind goede basis heeft voor de rest van zijn of haar leven. Een stabiele en goede basis waardoor het mogelijk is te leren zonder die worstelingen. Ik vergelijk de basis altijd met het bouwen van een huis. Als de fundering van je huis niet goed uit, bouw je verder op een instabiele basis. Zo werkt het ook met het leren van je kind. Als de basis van je kind niet goed uit, wordt er verder gebouwd op een instabiele fundering. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor je kind om te leren en te groeien.

“‘Als ouder wil je graag, dat je kind goed leert en goede resultaten haalt”

In elk geval op het werkelijke niveau van je kind. Dat kan alleen door tegemoet te komen aan de behoefte van je kind.

Leren is niet voor elk kind even simpel en vanzelfsprekend. Veel gehoorde problemen zijn dyslexie, dyscalculie, AD(H)D klachten, en concentratie. Ook faalangst, onzekerheid, gedrag en concentratie hebben erg veel invloed op het leerproces van je kind.

Als je je kind hierin herkent, dan is het belangrijk om te beseffen dat het helpen van je kind met een andere manier van leren niet op school gedaan kan worden.